Forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelserne gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, som Musikkens Juridiske Rådgivning (herefter kaldet “Firmaet”) leverer til klienten, såfremt intet andet er skriftligt aftalt.

Der fremsendes som udgangspunkt en skriftlig anerkendelse, samt en beskrivelse af opgaven, inden en ny sag påbegyndes. Det undersøges ligeledes, hvorvidt der måtte foreligge en eventuel interessekonflikt i den pågældende sag.

Klienten er indforstået med at den juridisk rådgivning og/eller kontraktudarbejdelse som udføres af Firmaet, er udtryk for en faglig og personlig vurdering af den pågældende situation og vil derfor kunne udføres på andre måder af andre jurister.

Sagens afslutning

Som udgangspunkt gennemfører Firmaet opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten beder Firmaet om at afslutte opgaven. Der udstedes en faktura til klienten ved sagens afslutning.

Honorar

Firmaet arbejder ud fra en fast lav timepris på 900,- kr ekskl. moms. Inden påbegyndelse af en sag fastsættes der et estimat over den forventede samlede pris for den pågældende sag. Såfremt arbejdet udføres hurtigere end forventet vil dette medføre en billigere samlet pris. Såfremt arbejdet tager længere tid end forventet vil klienten blive informeret om dette, samt årsagen for det ekstra tidsforbrug, når den estimerede samlede tid nærmer sig at være brugt.

Betaling

Betaling af faktura skal ske inden 14 dage efter forfaldsdato. Der beregnes rente i henhold til renteloven, såfremt betaling udebliver. Betaling skal ske til reg. 2139 og kontonr. 6287607510.

Fortrolighed

Firmaet er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som Firmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter.